Hướng dẫn cách chèn ký tự đặc biệt trong word đơn giản nhất

Advertisement

Chèn ký tự đặc biệt trong word là một trong những ký năng word cơ bản bạn cần biết nếu như muốn văn bản, tài liệu của mình trở nên sinh động và nổi bật hơn. Trong bài viết ngày hôm nay Timapp.vn sẽ giới thiệu cho bạn chi tiết cách chèn, thêm các ký tự đặc biệt vào tài liệu của mình. Mời bạn kéo xuống và tìm hiểu.

Ký tự đặc biệt là gì? Khi nào thì cần sử dụng ký tự đặc biệt

Ký tự đặc biệt hay hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là một ký tự không phải là ký tự chữ hay số. Dấu chấm “.”, dấu phẩy “,”, dấu nặng “.”, dấu suy ra trong word “→”và một số các kí tự khác cùng chính là một dạng ký tự đặc biệt.

Vậy, ký tự đặc biệt thường được sử dụng khi nào?

  • Khi soạn thảo các công thức liên quan đến: toán học, vật lý, hóa học.
  • Khi người dùng cần trình bày các ký tự Phi (Φ), Radiant (rad hay c), Alpha (α), Delta (Δ),…
  • Khi bạn soạn thảo các văn bản hành chính, tờ khai, tờ đơn chèn các biểu tượng hình nhà, điện thoại, quốc huy, quốc hiệu..

Các mẫu Font Symbol thường dùng trong Word

Kiểu font Wingdings

Mẫu kí tự đặc biệt này chủ yếu sẽ bao gồm các biểu tượng mà chúng ta hàng ngày vẫn nhìn thấy như như: Bút, kéo, sách, vở, điện thoại, hòm thư, email, máy tính, máy bay…và nhiều kí tự tượng hình phổ biến khác được sử dụng trên word.

Chèn ký tự đặc biệt trong word với font Wingdings

Kiểu font Wingdings 2

Các kí tự trong font Wingdings 2 cũng tương tự như font Wingdings, ngoài ra trong mẫu này còn được bổ sung thêm một vài biểu tượng đặc biệt khác là: mặt trăng, ngôi sao, bông tuyết… Ngoài mẫu trên thì bạn có thể tham khảo chèn ký tự đặc biệt trong word với mẫu này.

Chèn ký tự đặc biệt trong word với font Wingdings 2

Kiểu font Wingdings 3

Tại kiểu font này thì các kí tự đặc biệt sẽ chủ yếu được biểu diễn dưới dạng mũi tên và các hình tam giác…

Chèn ký tự đặc biệt trong word với font Wingdings 3

Kiểu font MS Gothic

Bên cạnh 4 kiểu font chữ trên thì bạn có thể lựa chọn chèn ký tự đặc biệt trong word với mẫu này. Tại kiểu font sẽ bao gồm các kiểu chữ cái, con số, các ký tự góc, tượng hình đơn giản.

Chèn ký tự đặc biệt trong word với font MS Gothic

Kiểu font Webdings

Thêm một sự lựa chọn cho bạn khi chèn ký tự đặc biệt trong word. Gồm có các ký tự như: mạng nhện, nhà, cúp, tai nghe, mây, sấm chớp..

Chèn ký tự đặc biệt trong word với font Webding

Kiểu font MDL 2 Assets

Cũng bao gồm các ký tự tượng hình như trên font Webdings như: sấm chớp, máy bay, ô tô, nhà, radio, tai nghe, ổ khóa… nhưng được biểu diễn với kích thước to hơn và đơn giản hơn. Ngoài các ký tự trên thì bạn có thể chèn ký tự đặc biệt trong word với mẫu này.

Chèn ký tự đặc biệt trong word với font MDL 2 Assets

Kiểu font UI Historic

Tại mẫu font này gồm có kí tự đặc biệt của các số, các ký tự góc và thú vị hơn cả là ở font này bạn còn có thể chèn cả các ký tự hình vẽ cổ của người tiền sử.

Chèn ký tự đặc biệt trong word với font UI Historic

Kiểu font Segoe UI Emoji

Với mẫu font này bạn có thể chèn vào văn bản của mình những icon cảm xúc mặt mếu, mặt cười, kí tự giới tính nam, nữa hay các kí hiệu bích, tép, rô, cơ có trong bộ bài… Đây cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn chèn ký tự đặc biệt trong word.

Chèn ký tự đặc biệt trong word với font Segoe UI Emoji

Những kiểu font chữ mà Timapp.vn vừa liệt kê ở trên là những font chữ chèn kí tự đặc biệt trong word được mọi người sử dụng nhiều nhất. Nếu muốn sử dụng thêm nhiều font chữ kí tự đặc biệt khác mời bạn xem tiếp phần nội dung bên dưới để biết nhé.

Hướng dẫn chi tiết cách chèn ký tự đặc biệt trong word

Cách chèn ký tự đặc biệt trong Word bằng Inset Symbol

Bước 1: Mở tệp tin bạn chèn ký tự đặc biệt trong word > click chuột vào tab Insert trên thanh công cụ
Bước 2: Chọn mục Symbols > rồi chọn tiếp More Symbols

Cách chèn ký tự đặc biệt trong word


Bước 3: Khi hộp thoại hiện lê, bạn hãy nhấn vào tab Special Characters để xem toàn bộ font ký tự đặc biệt của Word.
Bước 4: Chọn ký tự đặc biệt mà bạn chèn cần từ danh sách, sau đó bạn hãy nhấn Insert để chèn nó vào trong văn bản của mình.

Hướng dẫn chi tiết cách chèn ký tự đặc biệt trong word

Và đây là kết quả sau khi các kí tự đặc biệt đã được

Phím tắt các ký tự đặc biệt trong word

Dưới đây là danh sách các ký tự đặc biệt được tạo ra từ kết hợp giữa phím Alt + số thứ tự.

Bảng mã phím tắt tạo kí hiệu các chữ cái

Alt CodesBiểu tượng
Alt + 0192À
Alt + 0193Á
Alt + 0194Â
Alt + 0195Ã
Alt + 0196Ä
Alt + 0199Ç
Alt + 0200È
Alt + 0201É
Alt + 0202Ê
Alt + 0203Ë
Alt + 0204Ì
Alt + 0205Í
Alt + 0206Î
Alt + 0207Ï
Alt + 165Ñ
Alt + 0210Ò
Alt + 0211Ó
Alt + 0212Ô
Alt + 0213Õ
Alt + 0214Ö
Alt + 0138Š
Alt + 0218Ú
Alt + 0219Û
Alt + 0220Ü
Alt + 0217Ù
Alt + 0221Ý
Alt + 0159Ÿ
Alt + 0142Ž

Bảng mã ALT Code các chữ cái mở rộng

Alt CodeBiểu tượng
Alt + 0229å
Alt + 0140Œ
Alt + 0254þ
Alt + 0216Ø
Alt + 0198Æ
Alt + 165Ñ
Alt + 0223ß
Alt + 0208Ð

Bảng mã icon dùng để nhắn tin , chat

Alt CodeBiểu tượng
Alt+ 1
Alt + 2
Alt + 3
Alt + 11
Alt + 12
Alt + 13
Alt + 14

Bảng mã dùng để biểu diễn các ký tự tiền tệ

Alt CodeBiểu tượng
Alt + 0164¤
Alt + 156£
Alt + 0128
Alt + 36$
Alt + 155¢
Alt + 157¥
Alt + 158
Alt + 159ƒ

Bảng mã phím tắt dùng trong trong Toán học

Alt CodeBiểu tượng
Alt + 48 – 570 – 9
Alt + 43+
Alt + 45
Alt + 0215×
Alt + 0247÷
Alt + 37%
Alt + 0137
Alt + 40(
Alt + 41)
Alt + 241±
Alt + 47/
Alt + 0188¼
Alt + 0189½
Alt + 0190¾
Alt + 46.
Alt + 240
Alt + 61=
Alt + 247
Alt + 60<
Alt + 62>
Alt + 242
Alt + 243
Alt + 251
Alt + 252
Alt + 0185¹
Alt + 0178²
Alt + 0179³
Alt + 227π
Alt + 248°
Alt + 35#
Alt + 236
Alt + 23µ
Alt + 228Σ
Alt + 239
Alt + 244
Alt + 245

Bảng mã phím tắt dùng cho Bullets và Symbols

Alt CodeBiểu tượng
Alt + 176
Alt + 177
Alt + 178
Alt + 179
Alt + 180
Alt + 181
Alt + 182
Alt + 183
Alt + 184
Alt + 185
Alt + 186
Alt + 187
Alt + 188
Alt + 189
Alt + 190
Alt + 191
Alt + 192
Alt + 193
Alt + 194
Alt + 195
Alt + 196
Alt + 197
Alt + 198
Alt + 199
Alt + 200
Alt + 201
Alt + 202
Alt + 203
Alt + 204
Alt + 205
Alt + 206
Alt + 207
Alt + 208
Alt + 209
Alt + 210
Alt + 211
Alt + 212
Alt + 213
Alt + 214
Alt 215
Alt + 216
Alt + 217
Alt + 218
Alt + 219
Alt + 220
Alt + 221
Alt + 222
Alt + 223

Bảng mã phím tắt dùng để tạo các ký tự Hy Lạp

CodeBiểu tượngMô tả
Alt + 224αAlpha
Alt + 225ßBeta
Alt + 226ΓGamma
Alt 235δDelta
Alt + 238εEpsilon
Alt + 233ΘTheta
Alt + 227πPi
Alt + 230µMu
Alt + 228ΣSigma hoa
Alt + 229σSigma thường
Alt + 231τTau
Alt + 232ΦPhi hoa
Alt + 237φPhi thường
Alt + 234ΩOmega

Phím tắt đùng để tạo các kí hiệu bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu đã đăng ký

CodeBiểu tượngMô tả
Alt + 0169©Copyright
Alt + 169®Registered symbol
Alt + 0153Trademark

Bảng mã phím tắt dùng để tạo ra các kí hiệu mũi tên

Alt CodeBiểu tượng
Alt + 16
Alt + 17
Alt + 254
Alt + 30
Alt + 31
Alt CodeBiểu tượng
Alt + 23
Alt + 24
Alt + 25
Alt + 26
Alt + 27

Bảng mã phím tắt dùng để viết các kí tự dùng trong code, lập trình

Alt CodeBiểu tượng
Alt + 0166¦
Alt + 40(
Alt + 41)
Alt + 94^
Alt + 60<
Alt + 62>
Alt + 61=
Alt + 42*
Alt + 47/
Alt + 92\
Alt + 35#
Alt + 40(
Alt + 41)
Alt + 64@
Alt + 91[
Alt + 93]
Alt + 123{
Alt + 125}
Alt + 42*

Chèn ký tự đặc biệt vào Word bằng phần mềm

Ngoài kiểu chèn kí tự đặc biệt bằng các tùy chọn trong file word, người dùng còn có thể sử dụng phần mềm Character Map được tích hợp sẵn trên Windows để sử dung. Cụ thể các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tại thanh tìm kiếm của Windows (bên cạnh biểu tượng cửa sổ Windows) > bạn gõ từ khóa Character Map > ấn Enter để mở phần mềm lên.

chèn ký tự đặc biệt trong word bằng phần mềm

Bước 2: Sau đó bản kí tự sẽ hiện ra, bạn click chuột vào ký tự muốn chèn > bấm Select > rồi chọn tiếp Copy để sao chép kí tự vừa chọn.

Hướng dẫn chèn ký tự đặc biệt trong word bằng Character Map

Bước 3: Bạn Mở file Word lên > nhấp chuột vào vị trí muốn chèn ký tự > nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + V dán kí tự bạn vừa sao chép được ở phần mềm Character Map.

Cách viết phân số trong Word

Nếu trong văn bản của bạn cần phải biểu diễn phân số nhưng lại chưa biết cách thực hiện như thế nào thì hãy xem ngay hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Mở văn bản bạn cần chèn phân số lên > nhấp chuột tại vị trí bạn muốn nhập số thập phân > nhấn tab Insert > Chọn Equation.

Hướng dẫn chèn ký tự đặc biệt trong word là số thập phân

Bước 2: Sau đó bạn chọn mục Fraction > tiếp tục chọn kiểu trình bày số thập phân mà bạn muốn viết.

Hướng dẫn chi tiết cách chèn ký tự đặc biệt trong word nhanh nhất

Bước 3: Cuối cùng là nhập tử sốmẫu số là xong.

Xem thêm: Cách tạo mục lục trong Word 2019 siêu đơn giản

Hoặc không bạn cũng có gõ phân số thập phân trong Word bằng tổ hợp phím tắt Ctrl + Fn + F9

Bước 1: Mở tài liệu văn bản trên máy tính của bạn lên rồi đặt trỏ chuột tại vị trí bạn muốn nhập số thập phân > Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Fn + F9.

Chèn ký tự đặc biệt trong word là số thập phân

Bước 2: Nhập công thức EQ(_)\F(X,Y).

Cách chèn ký tự đặc biệt trong word là số thập phân

Bước 3: Nhấn tổ hợp phím Shift + Fn + F9 để hoàn tất việc viết phân số trong Word.

Xem thêm: Học word cơ bản từ A-Z dành cho người mới

Cách chèn hộp kiểm check box trong Word

Trong trường hợp bạn muốn chèn thêm các hộp kiểm check box trong tài liệu của mình để người dùng có thể tích chọn vào các đáp án mà họ muốn thì bạn sẽ làm theo các bước dưới đây:

Bước 1: Mở file word bạn cần chèn hộp kiểm check box lên > nhấn vào mục File ở trên góc bên trái.

Bước 2: Kế đến bạn nhấn vào mục Options.

cách chèn ký tự đặc biệt trong word là hộp check box

Bước 3: Tại giao diện cài đặt Options, bạn tìm và nhấn vào mục Custom Ribbon >> rồi chọn Main Tabs ở khung bên phải màn hình > nhấp chuột tích chọn Developer để hiển thị chức năng trên thanh công cụ > ấn OK.

cách chèn ký tự đặc biệt trong word là hộp check box

Bước 4: Bạn quay trở lại văn bản cần chèn hộp kiểm tra check box, nhấp trỏ chuột vào vị trí bạn muốn tạo check box > rồi nhấp vào mục Developer trên thanh công cụ > nhấn vào biểu tượng Legacy Forms như hình miêu tả là xong.

Và đây là kết quả bạn sẽ nhận được sau khi thực hiện sau các bước mà chúng tôi hướng dẫn.

Hướng dẫn cách chèn ký tự đặc biệt trong word là hộp check box

Hi vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp ở trên bạn đã biết cách chèn ký tự đặc biệt trong Word.

Vừa trên là các cách chèn ký tự đặc biệt trong Word nhanh và đơn giản nhất mà chúng tôi muốn gửi đến bạn. Bạn có thể tham khảo, áp dụng để chèn các kí tự đặc biệt như phân số, các chữ cái hy lạp, các biểu tượng cảm xúc vào trong văn bản word của mình để khiến chúng trở nên sinh động và chuyên nghiệp hơn. Chúc các bạn thành công!

Advertisement

Chia sẻ:

Huong Tran

Tác giả: Huong Tran

Cử nhân công nghệ thông tin tốt nghiệp Đai học Quốc Gia Hà Nội