Tính chu vi, diện tích

Cách tính diện tích hình bình hành nhanh và dễ hiểu nhất

Cách tính diện tích hình bình hành nhanh và dễ hiểu nhất

Trong toán học có rất nhiều các loại hình khác nhau như hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, tam giác, hình thang, hình thoi, hình bình hành… Với mỗi một loại hình lại có một công thức tính toán...